Институт Математики

picma.ru | 1joomla.ru
Лабораториялар
Тескери маселелер лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail

Лаборатория 1976-жылы түзүлгөн. Лабораториянын биринчи жетекчиси ф.-м.и.к. М. Жураев болгон, андан кийин лабораторияны 10 жыл Кыргыз УИАнын  корреспондент-мүчөсү А.И.Боташев 1996-жылдан 2018-жылдын январь айына чейин ф.-м.и.д., профессор А.Асанов жетектеген, азыркы учурда ф.-м.и.д., доцент З.А.Каденова жетектөөдө.

толук...
 
Интегро-дифференциалдык теңдемелер лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail
LIDU1

Лаборатория башчысы,

физико-математикалык илимдердин доктору,

профессор

Искандаров Самандар

Лабораториянын ишмердиги 1955-жылы Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Президиумунун астында уюштурулган физика жана математика Бөлүмүнөн башталат. 1960-жылы интегро-дифференциалдык теңдемелер теориясынын сектору түзүлгөн, кийин бул сектор лаборатория болуп өзгөртүлгөн.
толук...
 
Колдонмо математика жана Информатика лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail

Лаборатория башчысы, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Байзаков Асан Байзакович.

Колдонмо математика жана информатика лабораториясы эки лабораториялардын: 1981-жылы негизделген Колдонмо информатика лабораториясынан (алгачкы аталышы - космостук билдирүүнү иштеп чыгуучу математикалык усулдар), жана 1980- жылы негизделген Колдонмо математика жана программалоо лабораториясынан (алгачкы аталышы - эксперименттерди программалоо жана алгоритмдештирүү лабораториясы) негизинде түзүлгөн.

толук...
 
Экономикалык-математикалык усулдар лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail

Это подразделение начало свою деятельность с 1966 года и с начала называлась лабораторией автоматизации учета, планирования и управления ее основоположником которой являлся д.э.н. профессор Ю.П. Чернов. В лаборатории ведутся исследования по проблеме «применение математических методов в экономических исследованиях».

толук...
 
Эсептөө математика лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail

1966-жылдан 2017-жылга чейин лабораторияны КР УИАсынын академиги, ОИАсынын корреспондент-мучөcү М.И.Иманалиев жетектеген. Ал илимдин 36 кандидатын жана 15 докторун чыгарган.
2017-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын УИАсынын корреспондент-мучөcү П.С. Панков жетектейт. Ал илимдин 8 кандидатын жана 2 докторун чыгарган.

толук...
 
Кыргыз тилин компьютерлештирүү боюнча топ PDF Басып чыгаруу E-mail

Информатика боюнча мектеп окуучулары yчyн СССРдеги биринчи мертебе өткөрүлгөн республикалык олимпиадага байланыштуу,  кыргыз тилин компьютерлештирүү боюнча изилдөө Институтта 1987-жылда башталды. Андан кийин, Институтта кыргызча сөз түзүүнүн бириккен алгоритми жазылды жана компьютерге жүзөгө ашырылды; кыргызча сөз түзүү боюнча окутуучу-текшерүүчү программа сабак берүүгө жайылтылды.

КР УИА Президиуму тарабынан финансыланган «Кыргыз тилинин грамматикасын компьютерлештирүү жана кыргыз тилинин негизги түшүнүктөрүн интерактивдүү алгоритмдик  көрсөтүү» долбоорун аткаруу үчүн 2007-жылда топ уюштурду.

Ушул кездеги, П.С.Панков,  Г.М.Кененбаева, С.А.Карабаева, Б.Ж.Баячорова жана Ф.Т.Назарбаевдердин катышуусу менен, изилдөөнү өткөрүп жүрөт.

Кээ бир изилдөө  университеттердин студенттеринин  бүтүрүүчү иштеринин түрүндө аткарылды.

Жасалган программалар Кыргызстандагы жана чет өлкөлүк окуу жайларында колдонулуп жүрөт.

 
Топология жана функционалдык анализ лабораториясы PDF Басып чыгаруу E-mail
Тематика: равномерные топологические пространства и их отображения. Оптимальное управление. Квазимногообразия алгебраических структур. Руководитель: Борубаев А.А., академик НАН КР, д. ф.-м.н., профессор.
толук...
 
Институт Лабораториялар

2019 ©  Математика Институту